Skip to content

NIPPON GIRLS 2 LP VINYL 33RPM NEW

NOT CURRENTLY AVAILABLE
£30.99
Cat no. HIQLP22
A1 ?Kayoko Ishuu* Bazazz No. 1
Written-By ? Jinzo Kosugi
2:08
A2 ?Reiko Mari Saike Na Machi
Lyrics By ? Hiroshi Mizuki
Music By ? Jun Sakurai
2:23
A3 ?Linda Yamamoto Furi Furi 5
Lyrics By ? Sakae Kouda
Music By ? Minoru Endo
3:20
A4 ?Mari Henmi Daniel Mon Amour
Lyrics By ? Kazumi Yasui
Music By ? Kunihiko Murai
A5 ?Chiyo Okumura Koi Gurui
Lyrics By ? Rei Nakanishi
Music By ? Kunihiko Suzuki
A6 ?Emy Jackson & Blue Comets Namida No Go Go
Written-By ? Yasutoshi Nakajima
2:43
B1 ?Katsuko Kanai Mini Mini Girl
Written-By ? Kuranosuke Hamaguchi
2:00
B2 ?Akiko Wada Boy & Girl
Lyrics By ? Toshiko Ohinata
Music By ? Yoshitomo Ozawa
2:29
B3 ?Kemeko Matsudaira Watashi Ga Kemeko Yo
Lyrics By ? Kosen Yanagiya, Tenpei Ui
Music By ? Hiroaki Hagiwara
2:28
B4 ?Akiko Nakamura (2) Namida No Mori No Monogatari
Lyrics By ? Hiroshi Yokoi
Music By ? Hirooki Ogawa
3:44
B5 ?Peanuts, The Tokyo No Hito
Lyrics By ? Michio Yamagami
Music By ? Kenji Sawada
3:11
B6 ?Kazumi Yasui Warui Kuse
Lyrics By ? Kazumi Yasui
Music By ? Kunihiko Murai
3:17