Union St Dundee - Tel : 01382 205671 // Grindlay St. Edinburgh - Tel : 0131 228 3943
Caetano Veloso Transa Vinyl LP New 2019

Caetano Veloso Transa Vinyl LP New 2019

Regular price £26.99 Sale

Track Listing:

1. You Don't Know Me
2. Nine Out Of Ten
3. Triste Bahia
4. It's A Long Way
5. Mora Na Filosofia
6. Neolithic Man
7. Nostalgia